Kinnisvaramaakler

Meie töö kinnisvaramaakleritena seisneb klientide esindamises kinnisvara ostmisel, müümisel ja rentimisel.

Maaklerilepingu alusel kohustub üks isik (maakler) lepingu sõlmima kolmanda isikuga või pakkuma võimalust lepingu sõlmimiseks, samal ajal kui teine isik (käsundiandja) on kohustatud maksma maaklerile selle eest tasu (maakleritasu) (VÕS § 658 lg 1). Maakleritasu suurus on tavaliselt 2-5% objekti müügihinnast, kuid võib erineda sõltuvalt objekti müügihinnast, asukohast, reklaamimahust ja müügiperioodi kestusest. Kuni 15 000 eurot maksvate objektide puhul lepitakse maakleritasu suurus kokku vastavalt maakleri ja kliendi vahel. Üüritehingute puhul on maakleritasu tavaliselt võrdne ühe kuu üürisummaga ning maksab üürnik, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti.

Meie maaklerite peamine roll on toimida vahendajana kinnisvara rentijate, müüjate ja ostjate vahel. Täpsemalt tegeleme klientide nõustamisega, turuanalüüsiga ja hinnangute andmisega ning tehingute korraldamisega. Lisaks toetame kliente nii dokumentatsiooni koostamisel kui ka läbirääkimiste pidamisel, tagades läbipaistvuse ja efektiivsuse kogu protsessis.

Teenused

 • Teenused hõlmavad:
  • Vara vahendamine: kohtumiste kokkuleppimine, objektide näitamine.
  • Turu-uuringute läbiviimine: hinna määramine vastavalt turutingimustele.
  • Reklaami koostamine ja turundustegevus.
  • Lepingute sõlmimine: pakkumiste ettevalmistamine, müügilepingute koostamine.
  • Järelteenindus: tehingu lõpule viimine, küsimustele vastamine.

Meie kinnisvaramaakleri teenused põhinevad tugevatel kliendisuhetel ja personaalsetel lahendustel. Meie fookus on mõista iga kliendi spetsiifilisi vajadusi ning pakkuda kvaliteetset ja täpselt sihitud teenust kinnisvara ostu ja müügi protsessis.

Kliendi Vajaduste Mõistmine

Iga kliendi jaoks alustame põhjalikust konsultatsioonist, et mõista nende ainulaadseid vajadusi ja eesmärke. Olgu klient müüja või ostja, me kuulame hoolikalt ja kaardistame:

 • Kliendi ootused: Mida klient otsib või soovib saavutada?
 • Finantsvõimalused: Millised on kliendi finantsressursid ja eelarve kinnisvara teemal?

Selge arusaamine aitab meil kujundada teenuseid vastavalt kliendi soovidele.

Isikupärastatud Teenused

Pärast kliendi vajaduste mõistmist pakume isikupärastatud kinnisvarateenuseid, mis hõlmavad:

 • Kuulutuste koostamine ja haldamine: Meie kaudu müüdavad või renditavad kinnisvarad saavad professionaalselt koostatud kuulutused.
 • Kinnisvara esitlemine: Professionaalne esitlus ja täielik informatsioon kinnisvara kohta hõlbustavad müügiprotsessi.

Müügi Korraldamine

Müügiprotsess nõuab süsteemset lähenemist, kus iga samm on hoolikalt läbi viidud:

 1. Hinnang ja strateegia: Määratleme kinnisvara turuväärtuse ja koostame müügiplaani.
 2. Kinnisvara tutvustamine ja müük: Kasutame tõhusaid turundusstrateegiaid ja tööriistu, et jõuda potentsiaalsete ostjateni.

Tasustamine

Käsitledes maakleritasu rõhutame läbipaistvust ja selgust. Meie klientidele pakutavad tasustamise mudelid on loodud selleks, et kajastada kinnisvara turuväärtust ja maakleri tehtud töö hulka.

Tasustamise Mudelid

Meie maaklerid töötavad tavaliselt komisjonitasu alusel, mis on protsent tehingu lõplikust müügihinnast. Komisjonitasu suurus võib varieeruda sõltuvalt tehingu keerukusest ja kinnisvara hinnast. Kõik komisjonitasud on ette nähtud ja kokkulepitud enne teenuse osutamist, tagades nii läbipaistvuse kui õigluse kõikidele osapooltele. Kinnisvara hind on tasustamise arvestamisel keskne, sest see peegeldab nii turuseisu kui ka maakleri võimalikku sissetulekut.

 • Fikseeritud komisjonitasu: see mudel jätab vahendustasu muutumatuks, olenemata kinnisvara hinnast.
 • Protsendipõhine komisjonitasu: see mudel arvestab tasu protsendina kinnisvara müügihinnast.

Turuanalüüs ja Hindamine

Meie pakutava kinnisvaramaakleri teenuse võtmeteguriteks on põhjalik turuanalüüs ja professionaalsed hinnangud. Need kaks elementi tagavad meie klientidele eduka tehingu, olgu selleks siis kinnisvara ost või müük.

Kinnisvara Hindamine

Me määrame müügihinna, võttes alati aluseks hetke turuolukorra ja vastavad turuanalüüsid. Kinnisvara hindamine on kriitiline, kuna see peab toetuma reaalsetele ja ajakohastele andmetele, et tagada konkurentsivõimeline ja õiglane müügihind. Meie hinnangutes kajastub kinnisvara seisukord, asukoht, turu nõudlus ning võrdlus analoogsete tehingutega.

 • Kinnisvara seisukord: Detailne ülevaade hoone või korteri tehnilisest seisukorrast.
 • Asukoht: Piirkonna atraktiivsus ja ligipääsetavus.
 • Turunõudlus: Hetkel valitsev nõudlus ja pakkumine vastaval turusegmendil.
 • Võrdlus tehingutega: Analüüsime sarnaseid tehinguid turul, et kujundada realistlik hinnang.

Turutrendid ja Analüüsid

Meie turutrendide vaatlus on aluseks igale edukale kinnisvaratehingule, kusjuures turuülevaated on koostatud regulaarselt ja hõlmavad kõiki kolme Balti riiki. Need aitavad mõista turu dünaamikat ja prognoosida tuleviku arenguid.

 • Turuanalüüs: Ülevaade hetketuru olukorrast ja prognoosid.
 • Segmentide analüüs: Spetsiifiliste turusegmentide üksikasjalik uurimine.
 • Kasvumustrid: Identifitseerime kasvutrende ja -piirkondi.
 • Majandusnäitajad: Hindame majandusnäitajate mõju kinnisvaraturule.

Kinnisvaramaaklerid mängivad kriitilist rolli Eesti kinnisvarasektoris. Meie teadmised ja oskused on hädavajalikud edukate tehingute sooritamisel. Esmaseks ülesandeks on tagada, et meie kliendid oleksid rahul ja et tehingud oleksid teostatud kiiresti ning tõhusalt.

Kinnisvaramaakleri Sissetulek

Kinnisvaramaakleri sissetulek koosneb tavaliselt põhipalgast ja komisjonitasust, mis on saadud edukalt vahendatud tehingute eest. Palganumber võib kõikuda sõltuvalt maakleri edukusest ja aktiivsusest perioodi lõikes. Eristuvate tulemuste saavutamisel on võimalik teenida oluliselt suurema summa, mis on seotud vahendatavate kinnisvaraobjektide väärtuse ja hulga ning sõlmitud tehingute arvuga.

 • Põhipalk + komisjon: tagab maaklerile kindla sissetuleku, millele lisandub protsent vahendatud kinnisvaratehingutest.
 • Ainult komisjon: see palgasüsteem põhineb täielikult komisjonitasudel, mis annab maaklerile võimaluse teenida tulemustest sõltuvat palka.

Saada sõnum