Kinnisvaraõigus

Kinnisvaraõigus on õigusharu, mis reguleerib kinnisvara omandamist, kasutamist ja käsutamist. Kinnisvaraõiguse alused on asjaõigus, lepingud ja hüpoteegid ning pandiõigus. Käesolevas jaotises anname ülevaate nendest alustest.